Välkommen till

KGT Entreprenad AB

KGT Entreprenad AB inriktar sig på att hjälpa företag med entreprenadtjänster

Verksamheten bedrivs från ändamålsmässiga lokaler i Horna strax utanför Kristianstad.

I anslutning till fastigheten förfogar KGT över

2000 m2 terminal - och lageryta.

KGT Entreprenad AB     -     044-225040     -     Besöksadress: Åhusvägen 2     -     296 91 Åhus